DuyTueThiNghiep

T. Tâm Minh | Duy Tuệ Thị Nghiệp

October 27, 2017 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Nghe Giảng sáng chủ Nhật hằng tuần Thích Tâm Minh Thiền Viện Vạn Hạnh Duy Tuệ Thị Nghiệp. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp   […]

T.Giac Gioi

T. Giác Giới | Phiền não khổ đau và hạnh phúc

October 19, 2017 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Nghe giảng pháp sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, T. Giác Giới đã giới thiệu những vấn đề quan trọng trong cuộc sống […]

Thich Tam Duc

T. Tâm Đức | Thiên Nhãn Minh

October 11, 2017 Giảng Pháp Vạn Hạnh 2

Thiền Viện Vạn Hạnh buổi giảng Pháp sáng Chủ Nhật đầu tiên sau An Cư Kiết Hạ, T. Tâm Đức, Phó Viện Trưởng Học Viện Phật […]