PhatDan2018ThienVienVanHanhW

Lễ Phật Đản Thiền Viện Vạn Hạnh 2018

May 30, 2018 Thanh Vân 0

Chiều 15/4 Ngày Phật Đản lúc 5g chiều Thiền Viện Vạn Hạnh đã cử hành Đại Lễ Phật Đản, chương trình – Lễ Phật -Tụng […]

TTamHanh

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Chiến sĩ | Kinh 182 An Toàn

May 28, 2018 Thanh Vân 0

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy Thầy Tâm Hạnh giảng tiếp Phẩm Chiến sĩ trong Tăng Chi Bộ Kinh, bao gồm Kinh 182 An […]

TPhuocDat

Thích Phước Đạt | Phật tại thế gian thường cứu khổ

May 23, 2018 Thanh Vân 0

Giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh Thấy Thích Phước Đạt nhân mùa Phật Đản đã giảng về đề tài Phật tại thế […]

T Tam Hanh

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Chiến sĩ | Kinh181 Người Chiến sĩ

May 21, 2018 Thanh Vân 0

Thiền Viện Vạn Hạnh Chiều Thứ Bảy Thầy Tâm Hạnh tiếp tục giảng Kinh 181 Người Chiến sĩ thuộc Phẩm Chiến sĩ  trong Tăng Chi […]

TTamHanh

Thích Tâm Hạnh | Giảng giải Bát Nhã Tâm Kinh

May 17, 2018 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Tâm Hạnh tiếp tục mở rộng đề tài Chơn Tâm và Tánh Không kỳ trước […]

ttamhanh6

Thích Tâm Hạnh |Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh178 Hồ nước ở làng

May 14, 2018 Thanh Vân 0

Chiều thứ Bảy Thầy Tâm Hạnh giảng tiếp Tăng Chi Bộ Kinh  Kinh 178  Hồ nước ở làng, Kinh 179 Niết Bàn, Kinh 180 Căn Cứ […]

T-Chon-Minh

Thích Chơn Minh | Như Thế Nào Là Có Phước

May 10, 2018 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Thích Chơn Minh đã nói chuyện về  đề tài Như Thế Nào […]

Kinh-175.Upavana

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi bộ kinh | Kinh175 Upavana

May 8, 2018 Thanh Vân 0

Thiền Viện Vạn Hạnh, Chiều Thứ Bảy 5/5 Thầy Thích Tâm Hạnh  tiếp tục giảng Tăng Chi bộ kinh- Chương 4 pháp , Phẩm Tư […]

TTamDuc

Thích Tâm Đức | Luật Nhân Quả cân đong đo đếm

May 2, 2018 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hắng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Thích Tâm Đức giảng về Luật Nhân Quả cân đong đo đếm Bài […]