Song-va-thien-voi-tam-Phat

Sống và Thiền với tâm Phật | HT. Chơn Tế

January 18, 2019 Thanh Vân 0

Trong buổi giảng kinh Tăng Chi của TT. Thích Tâm Hạnh chiều thứ Bảy hàng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, HT. Chơn Tế Trụ […]

TTamHanh-NgayPhatThanhdao

Tìm hiểu ý nghĩa Giác Ngộ nhân ngày Phật thành đạo |TT. Thích Tâm Hạnh

January 15, 2019 Thanh Vân 0

Giảng pháp sáng Chủ nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Ý Nghĩa sự Giác Ngộ của đức Phật […]

TTamHanh-TangChiBoKinh231

Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 4 Pháp | Phẩm Nghiệp |Kinh 231-233| TT. Thích Tâm Hạnh

January 11, 2019 Thanh Vân 0

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy hằng tuần TT Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 4 Pháp Phẩm Nghiệp KInh 231-233 […]

TPhuocDat-TuDinh

Tu Định trong lộ trình Giới Định Tuệ | TT. Thích Phước Đạt

January 8, 2019 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng Tu tập Định trong lộ trình Giới Định Tuệ Please […]

Tang Chi bo kinh223

Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Diệu hạnh | TT. Thích Tâm Hạnh

January 3, 2019 Thanh Vân 0

Giảng Tăng Chi bộ kinh vào thứ Bảy hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng Chương 4 Pháp, […]

NguonGocPhatTanh-TamHanh

Nguồn gốc Phật tánh trong kinh tạng Nguyên Thuỷ | TT. Thích Tâm Hạnh

January 2, 2019 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Nguồn gốc Phật tánh trong kinh tạng […]

TangChikinh-214

Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Kinh 214-220 | TT. Thích Tâm Hạnh

December 27, 2018 Thanh Vân 0

Chiều thứ Bảy hằng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh đang tiếp tục Chương 4 Pháp, Phẩm Ô Uế, Kinh 214-220 […]

TTamDuc-ChanhKienHangDau

Chánh Kiến đi hàng đầu | TT. Thích Tâm Đức

December 25, 2018 Thanh Vân 0

Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Đức giảng đề tài Chánh Kiến đi hàng đầu trong Đại […]

hai-phap-tu-tap

2 pháp tu tập chủ yếu giúp thăng tiến trong cuộc sống | TT. Thích Giác Giới

December 19, 2018 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh . TT. Thích Giác Giới giảng về 2 pháp tu tập chủ yếu giúp […]

TangChikinh211

Tăng Chi Bộ kinh | Phẩm Ô Uế | Kinh211- 213| TT Thích Tâm Hạnh

December 17, 2018 Thanh Vân 0

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy hằng tuần, TT Thích Tâm Hạnh giảng tiếp tục Tăng Chi Bộ kinh , Chương 4 Pháp, Phẩm […]