tang-chi-bo-kinhChuong-2

Kinh 11-12-13-14| Chương 5 Pháp|Phẩm Sức mạnh Kinh Tăng Chi |TT. Thích Tâm Hạnh

April 19, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Đang học Chương 5 Pháp, bắt […]

TamHanh-Kinh8910

Kinh 8-9-10| Chương 5 Pháp Phẩm Sức mạnh Hữu Học Kinh Tăng Chi |TT. Thích Tâm Hạnh

April 18, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Đang học Chương 5 Pháp, Phẩm […]

Su-Chi-Phoi-Tham-San-Si

Sự Chi Phối của Tham Sân Si |TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

April 17, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Sự Chi Phối của Tham Sân Si […]

TTamDuc-Dinh-Huong-Tu-Tap

Định hướng tu tập | TT. Thích Tâm Đức | Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần

April 15, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần-Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Tâm Đức giảng đề tài Định hướng tu tập nói về những […]

Tang-Chi-Bo-kinhCHUONG-5-PHAP

Kinh 5-6-7| Chương 5 Pháp Phẩm Sức mạnh Hữu Học Tăng Chi Bộ Kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

April 13, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Đang học Chương 5 Pháp, Phẩm […]

tu-tam-de don nhan cuoc doi

Tu Tâm để đón nhận thực hư cuộc đời | TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần

April 11, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khóa Hướng dẫn thiền TT. Thích Tâm Minh giảng đề tài Tu […]

TTamHanh-Lotrinhthang-tri

Lộ trình tu tập từ thắng tri đến liễu tri | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng Lộ trình tu tập từ thắng tri đến […]

T-Phuoc-Dat-Giu-tam-y

Giữ tâm ý thanh tịnh | TT. Thích Phước Đạt

Trong thời khoá Bát Quan Trai Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng về một bài kệ trong kinh Pháp cú Không […]

TTamHanh-chuong 5phap

Kinh 2-3-4 | Chương 5 Pháp Phẩm Sức mạnh Hữu Học Tăng Chi Bộ Kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Đang học Chương 5 Pháp, Phẩm […]

y-nghia-phuong-tien

Ý Nghĩa Phương Tiện |TT. Thích Tâm Hạnh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khoá hướng dẫn Thiền , TT. Thích Tâm Hạnh giảng đề tài […]