Tang Chi bo kinh223

Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Diệu hạnh | TT. Thích Tâm Hạnh

January 3, 2019 Thanh Vân 0

Giảng Tăng Chi bộ kinh vào thứ Bảy hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng Chương 4 Pháp, […]

NguonGocPhatTanh-TamHanh

Nguồn gốc Phật tánh trong kinh tạng Nguyên Thuỷ | TT. Thích Tâm Hạnh

January 2, 2019 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Nguồn gốc Phật tánh trong kinh tạng […]

TangChikinh-214

Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Kinh 214-220 | TT. Thích Tâm Hạnh

December 27, 2018 Thanh Vân 0

Chiều thứ Bảy hằng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh đang tiếp tục Chương 4 Pháp, Phẩm Ô Uế, Kinh 214-220 […]

TTamDuc-ChanhKienHangDau

Chánh Kiến đi hàng đầu | TT. Thích Tâm Đức

December 25, 2018 Thanh Vân 0

Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Đức giảng đề tài Chánh Kiến đi hàng đầu trong Đại […]

hai-phap-tu-tap

2 pháp tu tập chủ yếu giúp thăng tiến trong cuộc sống | TT. Thích Giác Giới

December 19, 2018 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh . TT. Thích Giác Giới giảng về 2 pháp tu tập chủ yếu giúp […]

TangChikinh211

Tăng Chi Bộ kinh | Phẩm Ô Uế | Kinh211- 213| TT Thích Tâm Hạnh

December 17, 2018 Thanh Vân 0

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy hằng tuần, TT Thích Tâm Hạnh giảng tiếp tục Tăng Chi Bộ kinh , Chương 4 Pháp, Phẩm […]

Thien-vien-van-hanh

Thấy khổ để mà buông khổ | TT. Thích Tâm Minh

December 15, 2018 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Minh giảng về đề tài Thấy khổ để mà buông […]

Tieu-kinh-nghiep-phan-biet

Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt | TT. Thích Tâm Chơn

December 7, 2018 Thanh Vân 0

Thiền Viện Vạn Hạnh ngày Bát Quan Trai đầu tháng 11 Âm Lịch TT. Thích Tâm Chơn giảng bài kinh Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt. […]

Gia-Tri-Dao-Duc Phật giáo Vietnam

Giá trị đạo đức Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay | TT. Thích Phước Đạt

December 4, 2018 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng về Giá trị đạo đức Phật giáo Việt […]

TTamChon-Huong-dan-Thien-

Hướng dẫn Thiền – Pháp môn tu tập căn bản |TT. Thích Tâm Chơn

November 23, 2018 Thanh Vân 0

Hướng dẫn Thiền Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hằng tuần, TT. Thích Tâm Chơn giảng về Pháp môn tu tập căn bản mà […]