T-Phuoc-Dat-Giu-tam-y

Giữ tâm ý thanh tịnh | TT. Thích Phước Đạt

Trong thời khoá Bát Quan Trai Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng về một bài kệ trong kinh Pháp cú Không […]

T-Phuoc-Dat

Diệu dụng Bồ Tát Quán Thế Âm | TT. Thích Phước Đạt

March 19, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng đề tài Diệu dụng Bồ Tát Quán Thế […]

TPhuocDat-TuDinh

Tu Định trong lộ trình Giới Định Tuệ | TT. Thích Phước Đạt

January 8, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng Tu tập Định trong lộ trình Giới Định Tuệ Please […]

Gia-Tri-Dao-Duc Phật giáo Vietnam

Giá trị đạo đức Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay | TT. Thích Phước Đạt

December 4, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng về Giá trị đạo đức Phật giáo Việt […]

Nen-tang-thien-hoc

Nền tảng Thiền Học Việt Nam | TT. Thích Phước Đạt

November 21, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Phước Đạt giảng về Nền tảng Thiền Học Việt Nam Để hiểu được tại […]

Y-Nghia-tu-tap-Bat-quan-trai

Ý nghĩa tu tập Bát Quan Trai | TT. Thích Phước Đạt

November 9, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh trong ngày Bát Quan Trai đầu tháng 11 2018 Thiền Viện Vạn Hạnh  TT. Thích Phước Đạt giảng về Ý nghĩa […]

Tu-Nghiepva-Chuyen-Hoa-Nghiep

Tu Nghiệp và Sự Chuyển Hóa Nghiệp | TT. Thích Phước Đạt

October 16, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, TT Thích Phước Đạt giảng chủ đề Tu Nghiệp và Sự Chuyển Hóa Nghiệp. […]

TPhuocDat

Chuyển hóa khổ đau | Thích Phước Đạt

August 18, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Phước Đạt giảng đề tài Chuyển hóa khổ đau, những phương cách để giải […]

TPhuocDat

Giá Trị Đạo Phật trong đời sống thực tế | Thích Phước Đạt

Thiền Viện Vạn Hạnh Giảng Pháp sáng Chủ Nhật TT Thích Phước Đạt giảng đề tài Giá Trị Đạo Phật trong đời sống thực tế […]

TPhuocDat

Thích Phước Đạt | Phật tại thế gian thường cứu khổ

Giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh Thấy Thích Phước Đạt nhân mùa Phật Đản đã giảng về đề tài Phật tại thế […]