Toi-la-ai

Tôi là ai

March 13, 2017 Thanh Vân 0

Giảng sư Thích Tâm Đức Khi cái Tôi xuất hiện thì có Cái của tôi, có tham – sân vô độ, khiến Ta và Người […]