Kinh 198 Tự Hành Hạ Mình | Tăng Chi Bộ Kinh | Thích Tâm Hạnh

TangChi-kinh198

Chiều thứ Bảy TT Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 4 Pháp , Phẩm XX Đại Phẩm  Kinh 198 Tự Hành Hạ Mình

Đức Phật giảng về bốn hạng người tự hành khổ mình, hiểu vềkhổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến diệt trừ các lậu hoặc để giải thoát

(Visited 45 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*