sac tuc thi khong

Giải thích Sắc tức thị không | TT. Thích Chơn Minh

October 22, 2018 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Chơn Minh giải thích ý nghĩa câu trong kinh Bát nhã: Sắc tức […]

TTamHanh

Thích Tâm Hạnh | Giảng giải Bát Nhã Tâm Kinh

May 17, 2018 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Tâm Hạnh tiếp tục mở rộng đề tài Chơn Tâm và Tánh Không kỳ trước […]