Su-Chi-Phoi-Tham-San-Si

Sự Chi Phối của Tham Sân Si |TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

April 17, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Sự Chi Phối của Tham Sân Si […]

TTamHanh-Lotrinhthang-tri

Lộ trình tu tập từ thắng tri đến liễu tri | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng Lộ trình tu tập từ thắng tri đến […]

TTamHanh-BanChatSuVat

Hướng dẫn thiền- Quán sát bản chất sự vật | TT. Thích Tâm Hạnh

Thiền Viện Vạn Hạnh 7g sáng Chủ Nhật hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh Hướng dẫn thiền với cách Quán sát bản chất sự vật […]

TTTamHanh-ThucTri

Cái nhìn tưởng tri và thắng tri về cuộc đời | Hướng Dẫn Thiền | TT. Thích Tâm Hạnh

March 26, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Chương trình Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hằng tuần từ 7 g Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh bắt đầu với 15 […]

Tanh-tuong-trong-thien-quan

Tánh và Tướng trong Thiền quán | Hướng dẫn Thiền | TT. Thích Tâm Hạnh

March 24, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Hướng dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh dành 15 phút nói về 2 khuynh hướng […]

TTamChon-Huong-dan-Thien-

Hướng dẫn Thiền – Pháp môn tu tập căn bản |TT. Thích Tâm Chơn

November 23, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Hướng dẫn Thiền Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hằng tuần, TT. Thích Tâm Chơn giảng về Pháp môn tu tập căn bản mà […]

ThienNiemHoi-Tho

Thiền Niệm Hơi Thở | TT. Thích Tâm Đức

November 15, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Hướng dẫn Thiền sáng chủ nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Đức nói về chủ đề Thiền Niệm Hơi Thở hay còn gọi […]

huong-dan-kinh-hanh--toa-thien

Hướng dẫn Kinh Hành và Tọa Thiền | TT. Thích Tâm Đức

October 19, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Hướng dẫn thiền sáng chủ nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh,  TT. Thích Tâm Đức đã hướng dẫn các vấn đề kỹ thuật khi […]

Loi ich Thien Tuoi tre

Lợi ích Thiền cho tuổi trẻ | TT.Thích Tâm Đức | Hướng dẫn Thiền

October 17, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Mở đầu trong buổi hướng dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hằng tuần, TT Thích Tâm Đức nói chuyện chủ đề về Lợi ích của Thiền […]

Huong-Dan-ky-thuat-Thien

Hướng dẫn kỷ thuật Điều thân và tâm | Hướng dẫn Thiền

October 12, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Trong buổi hướng dẫn thực tập Thiền vào sáng chủ nhật hằng tuần TT. Thích Tâm Đức hướng dẫn về Thiền đi và Thiền ngồi, […]