Thích Tâm Hạnh| Chơn tâm và Tánh Không

Chon-Tam-Tanh-khong-

Thiền Viện Vạn Hạnh Nghe giảng Pháp sáng Chủ Nhật cùng với đạo tràng Bát Quan Trai Thầy Thích Tâm Hạnh đã giảng về Chơn tâm và Tánh Không, một tư tưởng Bát nhã rất quan trong của Đại Thừa Phật giáo , cũng đã từng được nhắc đến trong kinh tạng Nikaya…

(Visited 60 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*