Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi bộ kinh | Kinh 171 Tư Tâm Sở

Tutamso

Chiều thứ Bảy hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi bộ kinh Phẩm XVIII (18) Tư tâm sở , Kinh 171 Với Tư Tâm Sở. và kinh 172 Được Ngã tánh.

Đây là Phẩm phân tích các loại tâm sở, tâm vương là nguồn gốc  trong hệ thống  A tỳ đàm Vi Diệu pháp

(Visited 65 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*