Tự nương tựa tự điều phục | Thích Giác Giới

Sau thời gian tạm nghĩ An Cư, Thiền Viện Vạn Hạnh  sáng Chủ Nhật TT Thích Giác Giới đã bắt đầu sinh hoạt Giảng Pháp sáng Chủ Nhật với đề tài trong kinh Pháp cú  Tự nương tựa tự điều phục  để có được hạnh phúc trong cuộc sống

(Visited 98 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*