TamHanh-kinh-45

Tăng Chi Bộ kinh 85 86 87 | Chương 5 Pháp Phẩm IX Trưởng lão| TT. Thích Tâm Hạnh

November 17, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm IX Trưởng […]

quan than ngoai than

Quán thân trên ngoại thân | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng dẫn thiền

November 14, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật , trong thời khóa Hướng dẫn thiền hàng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng về đề tài […]

cho-voi-tin

Tiếp thu có chọn lọc| TT. Thích Tâm Đức giảng pháp sáng chủ Nhật Thiền Viện Vạn hạnh

November 13, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, TT. Thích Tâm Đức đã giảng […]

TTamHanh-Quan-Tam

Quán Tâm trong thiền Tứ Niệm Xứ| TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

November 11, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật , trong thời khóa Hướng dẫn thiền hàng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng về đề tài […]

TamHanh-Tang-Chi-84

Tăng Chi Bộ Kinh 82 83 84 | Chương 5 Pháp, Phẩm IX Trưởng Lão | TT. Thích Tâm Hạnh

November 9, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm IX Trưởng […]

TThien-Ngo

Xây dựng đời sống an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại | Thầy Thích Thiền Ngộ| Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

November 6, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, Thầy Thích Thiền Ngộ giảng đề […]

Tho-Niem-Xu-trong-thien

Thọ niệm xứ trong Thiền Tứ Niệm Xứ | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

November 5, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật , trong thời khóa Hướng dẫn thiền hàng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng về đề tài […]

Tam-Hanh-kinh-8081

Tăng Chi Bộ Kinh 80 81 | Phẩm VIII Chiến sĩ | Chương 5 Pháp |TT. T Tâm Hạnh

November 3, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm VIII: Chiến […]

TPhuoc-Dat--Sam-hoi

Phương thức Sám hối Thiền phái Trúc Lâm đời Trần| TT. Thích Phước Đạt Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

October 30, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, nhân thời khóa Bát Quan Trai […]

kinh-77-78-79

Tăng Chi Bộ kinh 77 78 79 Sợ hãi trong tương lai | Phẩm VIII Chiến sĩ | Chương 5 Pháp|TT. T Tâm Hạnh

October 29, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm VIII: Chiến […]