Song Tu Loi Loi Tha

T. Giác Giới | Sống Tự Lợi Lợi Tha

January 24, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp Sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, T. Giác Giới với đề tài Sống Tự Lợi Lợi Tha. Là một người theo đạo […]

Thai Do nguoi Phat tu

T. Tâm Hạnh | Thái độ sống của người Phật tử chân chính

January 22, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh , T Tâm Hạnh nói về đề tài Thái độ sống của người […]

kinh-123-HangNguoiSaiKhac

T.Tâm Hạnh | Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 123 Hạng người sai khác

January 18, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

T. Tâm Hạnh tiếp tục giảng kinh 123 Hạng người sai khác. Đây là chỉ cho 4 hạng người an trú trong 4 cảnh giới […]

kinh-122-song-bien2

Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 122: SÓNG BIỂN

January 17, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

T. Tâm Hạnh giảng tiếp Kinh 122 về 4 sự Sợ Hãi của người đi xuống nước: Sợ hãi về sóng, về cá sấu, về […]

Kinh 121 Tự Trách

Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 121 Tự Trách

January 15, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh Chiều thứ Bảy T. Tâm Hạnh tiếp tục giảng Kinh Tăng Chi Bộ Chương Bốn Pháp, Phẩm Sợ Hãi kinh 121 […]

Nhan-qua-trong-doi-song

T. Tịnh Nguyện | Nhân quả trong đời sống

January 10, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

T. Tịnh Nguyện trong buổi giảng sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh đã chia sẻ một số vấn đề về Nhân quả trong đời […]

Các giai đoạn phát triển Học Viện Phật giáo TP HCM

January 6, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Trong buổi nói chuyện sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, nhân dịp cuối năm T. Chơn Minh đã khái quát tiến […]