Hanh Bo Thi

Giới Định Tuệ trong Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây | HT. Thích Minh Châu Viện Chủ khai sáng TV Vạn Hạnh

August 30, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Kỷ niệm 7 năm Đại Trưởng Lão HT Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh viên tịch (2012-2019) Thư Viện VHPG trân trọng phổ […]

Tang Chi -kinh-

Tăng Chi Kinh 55 56| Chương 5 pháp Phẩm 6 Triền cái | TT. Thích Tâm Hạnh

August 26, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 6 Triền […]

Tam-Hanh-kinh-52

Kinh 52 Đống 53 Các Chi phần 54 Thời gian để tinh cần|Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp| Phẩm 6 Triền cái | TT. Thích Tâm Hạnh

August 21, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 6 Triền […]

Loi-cay-se-ton-tai

029 Đại kinh Ví Dụ Lõi Cây | HT. Thích Minh Châu Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh

August 17, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Ngày 16 và 17 nhân Kỷ niệm 7 năm Đại Trưởng Lão HT Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh viên tịch (2012-2019) Thư […]

Cha-me-la-2-vi-phat

Cha Mẹ là 2 vị Phật trong nhà TT. Thích Phước Đạt Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

August 14, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Phước Đạt nhân Lễ […]

phap-sanh-diet

Pháp sanh diệt trong cuộc đời | TT. Thích Tâm Hạnh Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng dẫn Thiền

August 13, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh trong loạt bài về Thất Giác Chi, bảy yếu […]

kinh-51

Kinh 51 Ngăn chặn|Tăng Chi Bộ kinh Chương 5 pháp Phẩm 6 Triền Cái| TT. Thích Tâm Hạnh

August 11, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp . Bắt đầu […]

kinh-49-50

Kinh 49 50 Người Kosala|Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp| Phẩm 5 Vua Munda | TT. Thích Tâm Hạnh

August 9, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp .Phẩm 5 Vua […]

Van-de-xuat-gia

Vấn đề xuất gia | TT. Thích Tâm Hạnh giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh

August 7, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng […]

vanHanh-Vulan2018

Để thoát khỏi khổ đau| TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật

August 6, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh trong loạt bài về Thất Giác Chi, bảy yếu […]