TTamHanh-cuoi-nam

Tăng Chi Bộ Kinh 115-120 | Phẩm XII ANDHAKAVINDA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

January 30, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần . TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XII […]

Le-Tat-Nien-2019

Lễ Tất Niên 2019 Thiền Viện Vạn Hạnh

January 22, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Chiều Chủ Nhật 19/01 /2020 Thiền Viện Vạn Hạnh tổ chức Báo cáo Tất Niên 2019 với sự tham dự báo cáo của các ban […]

Tang-chi-kinh-111-114.

Tăng Chi Bộ Kinh 111-114 |Phẩm XII ANDHAKAVINDA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

January 19, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XII ANDHAKAVINDA […]

Giai-thoat-trong-doi-nay

Giải thoát trong đời này | TT. Thích Tâm Minh | Giảng pháp sáng Chủ Nhật

January 16, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp cuối năm TT. Thích Tâm […]

HDThien-1201

Cái Tôi trong Ngũ uẩn | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

January 14, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, trong thời khóa Hướng dẫn thiền cuối cùng trong năm Kỷ Hợi trước Lể Tất Niên, […]

Tam-Hanh-TangChi-kinh-110

Tăng Chi Bộ Kinh 107-110 Khu rừng | Phẩm XI An ổn trú Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

January 11, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XI An […]

T-Nguyen-Dinh-Yeu to A Di Da

Các yếu tố cần thiết của người tu Tịnh Độ | Thầy T. Nguyên Định | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

January 10, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , sau thời khóa Hướng dẫn thiền, Thầy Thích Nguyên Định đã giảng về […]

HD-Thien-Ngu Uan

Ngũ uẩn và quá trình hình thành thế giới| TT. Thích Tâm Hạnh hướng dẫn Thiền

January 7, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, trong thời khóa Hướng dẫn thiền, TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Ngũ uẩn cùng với […]

Tang chi bo Kinh-7172

Tăng Chi Bộ Kinh 105 An ổn trú -106 Tôn giả Ananda |Chương 5 Pháp Phẩm XI |TT. Thích Tâm Hạnh

January 5, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XI An […]

-Giac-Gioi-kinh-Song-Tam

Bài kinh Song tầm | TT. Thích Giác Giới giảng Pháp sáng Chủ Nhật

January 2, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Giác Giới giảng Bài […]