Tang chi bo Kinh-7172

Tăng Chi Bộ Kinh 105 An ổn trú -106 Tôn giả Ananda |Chương 5 Pháp Phẩm XI |TT. Thích Tâm Hạnh

January 5, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XI An […]

-Giac-Gioi-kinh-Song-Tam

Bài kinh Song tầm | TT. Thích Giác Giới giảng Pháp sáng Chủ Nhật

January 2, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Giác Giới giảng Bài […]

TTamHanh duc tham 5 trien cai

Vai trò Dục tham trong 5 triền cái |TT. Thích Tâm Hạnh| Hướng Dẫn Thiền

December 31, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, trong thời khóa Hướng dẫn thiền TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Vai trò Dục tham […]

Tang-Chi-bo-kinh-103-104

Tăng Chi Bộ Kinh 103 Kẻ ăn trộm 104 Đem lại an lạc |Chương 5 Pháp| Phẩm XI |TT. Thích Tâm Hạnh

December 28, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XI An […]

T-DongHai

Biết đủ và Chấp nhận |Thầy Thích Đồng Hải | Giảng pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần

December 25, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, Thầy Thích Đồng Hải trong tinh […]

cach-doi-tri

Các cách đối trị trong Pháp niệm xứ |TT. Thích Tâm Hạnh| Hướng Dẫn Thiền

December 23, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, trong thời khóa Hướng dẫn thiền TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Các cách đối trị […]

Tang-Chi-kinh-101

Tăng Chi Bộ Kinh 101 Đáng sợ hãi 102 Đáng nghi ngờ |Chương 5 Pháp | Phẩm XI An ổn trú|TT. Thích Tâm Hạnh

December 21, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Bắt đầu Phẩm […]

Phuoc-Dat--Cot-Tuy-Dao-Duc

Cốt tủy đạo đức Phật giáo | TT. Thích Phước Đạt giảng pháp sáng Chủ Nhật

December 19, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Phước Đạt giảng về […]

TTamHanh-DucTham

Đối trị 5 triền cái trong cuộc sống |TT. Thích Tâm Hạnh|Hướng Dẫn Thiền

December 17, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, trong thời khóa Hướng dẫn thiền TT. Thích Tâm Hạnh nói về cách Đối trị 5 […]

tang-chi-bo-kinh100

Tăng Chi Bộ Kinh 100 Kakudha |Chương 5 Pháp | Phẩm X Kakudha |TT. Thích Tâm Hạnh

December 14, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm X Kakudha […]