Lịch giảng 2017

 Lịch giảng pháp hằng tuần tại  Thiền Viện Vạn Hạnh có thể thay đổi vì Giảng sư bận Phật sự nên không thể báo trước được, xin thông cảm

lich-giang-phap2017

(Visited 221 times, 1 visits today )