Các chướng ngại trong tâm khi hành Thiền | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

TTamHanh

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Các chướng ngại trong tâm khi hành Thiền

(Visited 43 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*