T-DongHai

Biết đủ và Chấp nhận |Thầy Thích Đồng Hải | Giảng pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần

December 25, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, Thầy Thích Đồng Hải trong tinh […]

Can-bang-vat-chat-tinh-than

Cân bằng đời sống vật chất và đời sống tinh thần|Thầy Thích Đồng Hải giảng pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần

December 11, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, Thầy Thích Đồng Hải giảng về […]