Tinh than gioi luat

T. Hạnh Bình | Tinh thần Giới Luật của đức Phật

November 22, 2017 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Tinh thần Giới Luật của đức Phật giảng tại thiền viện Vạn Hạnh ngày 19/11/2017 Đăng ký Theo Dõi Kênh để: ✦cùng lắng nghe và […]

Tự mình là một Đại Y Vươn

Thích Hạnh Bình-Tự mình là một Đại Y Vương

January 20, 2017 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Nương theo sự hướng dẫn của Pháp Phật, theo những điều đức Phật đã chỉ dạy về Duyên sinh, Vô thường, Vô ngã để có […]

thienvien-vanhanh

T. Hạnh Bình – Truyền thống Phật Giáo Việt Nam

September 17, 2016 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Bài giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh chương trình Nghe Giảng Pháp Sáng Chủ Nhật hằng tuần sau buổi Hành Thiền, do TT Thích Hạnh […]

TT Thich Hanh Binh

Biển đông và Phật giáo

August 7, 2016 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Bài giảng của TT Thích Hạnh Bình về Biển Đông cùng với các vấn đề kinh điển Phật giáo hiện nay Thực hiên tại TV […]

TT-Thich Hanh Binh

Nền tảng xây dựng đạo đức theo đạo Phật

Bài của TT. Thích Hạnh Bình Giảng sư Học Viện Phật Giáo TP. HCM Viện Nghiên Cứu Phật Học Hán truyền Cách xây dựng hạnh […]