Cantrong-loi-noi

HT. Thích Nguyên Thiện – Cẩn trọng trong lời nói

April 26, 2017 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Buổi giảng pháp Chủ Nhật hằng tuần ngày 16/4/2017 tại Thiền Viện Vạn Hạnh với đề tài: Cẩn trọng trong lời nói. Trong lời mở […]

DiTimHanhPhuc-cd

TT. Thích Nguyên Thiện – Đi tìm Hạnh Phúc

March 10, 2017 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh đã khai mạc Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần với bài pháp Đi tìm Hạnh Phúc, do TT giảng sư […]