TPhuocDat-thien-hoc-V

Thiền sư Khương Tăng Hội và Thiền Học Việt Nam | TT. Thích Phước Đạt| Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

March 11, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Phước Đạt giảng đề tài Thiền sư Khương Tăng […]

Phuoc-Dat--Cot-Tuy-Dao-Duc

Cốt tủy đạo đức Phật giáo | TT. Thích Phước Đạt giảng pháp sáng Chủ Nhật

December 19, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Phước Đạt giảng về […]

TPhuoc-Dat--Sam-hoi

Phương thức Sám hối Thiền phái Trúc Lâm đời Trần| TT. Thích Phước Đạt Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

October 30, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, nhân thời khóa Bát Quan Trai […]

T-Phuoc-Dat-DD-thien-hoc

Đặc điểm Thiền học Việt Nam |TT. Thích Phước Đạt Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

September 24, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Phước Đạt giảng đề […]

Cha-me-la-2-vi-phat

Cha Mẹ là 2 vị Phật trong nhà TT. Thích Phước Đạt Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

August 14, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Phước Đạt nhân Lễ […]

T Phuoc Dat

Xây dựng thế giới Tịnh Độ cho mỗi người| TT. Thích Phước Đạt Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khoá Hướng dẫn Thiền, tụng kinh do TT. Thích Phước Đạt giảng […]

T-Phuoc-Dat

Phát Bồ Đề Tâm Dõng Mãnh| TT. Thích Phước Đạt| Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

April 25, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, hướng về Đại Lễ Vesak đang được chuẩn bị tại chùa Tam Chúc Hà Nam, TT. […]

T-Phuoc-Dat-Giu-tam-y

Giữ tâm ý thanh tịnh | TT. Thích Phước Đạt

Trong thời khoá Bát Quan Trai Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng về một bài kệ trong kinh Pháp cú Không […]

T-Phuoc-Dat

Diệu dụng Bồ Tát Quán Thế Âm | TT. Thích Phước Đạt

March 19, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng đề tài Diệu dụng Bồ Tát Quán Thế […]

TPhuocDat-TuDinh

Tu Định trong lộ trình Giới Định Tuệ | TT. Thích Phước Đạt

January 8, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng Tu tập Định trong lộ trình Giới Định Tuệ