Ai cung co

Thích Phước Toàn – Ai cũng có

December 17, 2016 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Bài giảng của Thầy Thích Phước Toàn đề tài Ai cũng có,  thời nghe giảng sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, […]