Nhan-qua-trong-doi-song

T. Tịnh Nguyện | Nhân quả trong đời sống

January 10, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

T. Tịnh Nguyện trong buổi giảng sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh đã chia sẻ một số vấn đề về Nhân quả trong đời […]