TTam Hanh Kinh 143

Tăng Chi Bộ Kinh 141-143 | Chương 5 Pháp – Phẩm XV TIKANDAKI | TT. Thích Tâm Hạnh

Bài giảng của TT. Thích Tâm Hạnh trước khi Thiền Viện Vạn Hạnh tạm ngưng các buổi giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy […]

TTamHanh-kinh-140

Tăng Chi Bộ Kinh 138 -140 | Chương 5 Pháp, Phẩm XIV Vua | TT. Thích Tâm Hạnh

March 20, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại […]

TangChi136

Tăng Chi Bộ Kinh 136-137| Phẩm XIV VUA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

March 15, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm XIV Vua […]

TamHanh-tangchi-134135

Tăng Chi Bộ Kinh 134-135 | Phẩm XIV VUA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm XIV Vua […]

TTamHanh

Tăng Chi Bộ Kinh 131-133 | Phẩm XIV VUA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

February 28, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Bắt đầu Phẩm XIV Vua Chương […]

TTamHanh-Tang-Chi--125-128

Tăng Chi Bộ Kinh 125-130| Phẩm XIII BỆNH Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

February 12, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm XIII BỆNH Chương 5 Pháp. […]

Chuc-mung-nam-moi

Tăng Chi Bộ Kinh 121-124 | Phẩm XIII BỆNH Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

February 3, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy Mùng 8 Tết, TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh đầu năm trong thời khóa […]

TTamHanh-cuoi-nam

Tăng Chi Bộ Kinh 115-120 | Phẩm XII ANDHAKAVINDA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

January 30, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần . TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XII […]

Tang-chi-kinh-111-114.

Tăng Chi Bộ Kinh 111-114 |Phẩm XII ANDHAKAVINDA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

January 19, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XII ANDHAKAVINDA […]

Tang chi bo Kinh-7172

Tăng Chi Bộ Kinh 105 An ổn trú -106 Tôn giả Ananda |Chương 5 Pháp Phẩm XI |TT. Thích Tâm Hạnh

January 5, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XI An […]