TTamHanh-Tang-Chi--125-128

Tăng Chi Bộ Kinh 125-130| Phẩm XIII BỆNH Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

February 12, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm XIII BỆNH Chương 5 Pháp. […]

Chuc-mung-nam-moi

Tăng Chi Bộ Kinh 121-124 | Phẩm XIII BỆNH Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

February 3, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy Mùng 8 Tết, TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh đầu năm trong thời khóa […]

TTamHanh-cuoi-nam

Tăng Chi Bộ Kinh 115-120 | Phẩm XII ANDHAKAVINDA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

January 30, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần . TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XII […]

Tang-chi-kinh-111-114.

Tăng Chi Bộ Kinh 111-114 |Phẩm XII ANDHAKAVINDA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

January 19, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XII ANDHAKAVINDA […]

Tang chi bo Kinh-7172

Tăng Chi Bộ Kinh 105 An ổn trú -106 Tôn giả Ananda |Chương 5 Pháp Phẩm XI |TT. Thích Tâm Hạnh

January 5, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XI An […]

Tang-Chi-bo-kinh-103-104

Tăng Chi Bộ Kinh 103 Kẻ ăn trộm 104 Đem lại an lạc |Chương 5 Pháp| Phẩm XI |TT. Thích Tâm Hạnh

December 28, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XI An […]

Tang-Chi-kinh-101

Tăng Chi Bộ Kinh 101 Đáng sợ hãi 102 Đáng nghi ngờ |Chương 5 Pháp | Phẩm XI An ổn trú|TT. Thích Tâm Hạnh

December 21, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Bắt đầu Phẩm […]

tang-chi-bo-kinh100

Tăng Chi Bộ Kinh 100 Kakudha |Chương 5 Pháp | Phẩm X Kakudha |TT. Thích Tâm Hạnh

December 14, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm X Kakudha […]

TTamHanh-kinh-99

Tăng Chi Bộ Kinh 95 96 97 98 99 | Chương 5 Pháp | Phẩm X Kakudha | TT. Thích Tâm Hạnh

December 6, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm X Kakudha […]

Tam-Hanh-kinh-52

Tăng Chi Bộ Kinh 91 92 93 94| Chương 5 Pháp | Phẩm X Kakudha | TT. Thích Tâm Hạnh

November 30, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm X Kakudha […]