Để thoát khỏi khổ đau| TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật

vanHanh-Vulan2018

Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh trong loạt bài về Thất Giác Chi, bảy yếu tố giác ngộ, tuần trước đã giảng về Gốc rễ khổ đau; kỳ này tiếp tục với chi phần Để thoát khỏi khổ đau

(Visited 40 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
error

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*