Hướng dẫn thiền- Quán sát bản chất sự vật | TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-BanChatSuVat

Thiền Viện Vạn Hạnh 7g sáng Chủ Nhật hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh Hướng dẫn thiền với cách Quán sát bản chất sự vật

(Visited 99 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*