Kinh 144 tại rừng TIKANDAKI|Chương 5 Pháp Tăng Chi Bộ Kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-Chi-Bo-Kinh-144

Buổi giảng Tăng Chi Bộ Kinh do TT. Thích Tâm Hạnh giảng Chiều Thứ Bảy hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh đã bắt đầu lại với bài kinh 144 Tại rừng TIKANDAKI trong Phẩm XV. TIKANDAKI Chương 5 Pháp , Đức Phật nói về sự chánh niệm tỉnh giác để thấy được các tưởng ghê tởm và không ghê tởm xa lìa các ác pháp

(Visited 35 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*