Kinh 32 Cundi, con gái vua| Chương 5 Pháp Phẩm Sumana Tăng Chi Bộ Kinh |TT. Thích Tâm Hạnh

TTamhanhKinh-32

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần
TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Bắt đầu Phẩm IV Sumana
Kinh 32 Cundi, con gái vua
Đức Phật giảng cho Công chúa Cundi về các pháp tối thượng

(Visited 56 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*