Kinh 51 Ngăn chặn|Tăng Chi Bộ kinh Chương 5 pháp Phẩm 6 Triền Cái| TT. Thích Tâm Hạnh

kinh-51

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp .
Bắt đầu Phẩm 6 Triền cái: Thế Tôn giảng về 5 chướng ngại, triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ đó là Dục tham, Sân, Hôn trầm thụy miên, Trạo hối, Nghi

(Visited 67 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*