Kinh 61 Các Tưởng| Phẩm Tưởng Chương 5 pháp Tăng chi bộ kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

tang-chi-bo-kinh-61

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Bắt đầu Phẩm 7: Tưởng
Kinh 61: Các Tưởng: Thế Tôn giảng về sự tu tập 5 tưởng đưa đến bất tử…

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
error

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*