Lịch giảng 2018

Lịch giảng năm 2018 tại Thiền Viện Vạn Hạnh

Sáng Chủ Nhật hằng tuần từ 8g30

Giảng kinh Tăng Chi Bộ hằng tuần Chiều thứ Bảy từ 2g-4g

(Hội Trường phía sau)

Chủ Nhật từ 7 g là hướng dẫn và thực tập Thiền tại  Chánh Điện

LichGiang2018

(Visited 594 times, 1 visits today )