Lời dạy của Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) về pháp sanh diệt|TT.Thích Tâm Hạnh

Tôn giả Sariputta phap-sanh-diet

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật, tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Trước khi vào tu tập TT.Thích Tâm Hạnh giảng về Pháp sanh diệt qua Lời dạy của Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) trong sự tương quan của Năm thủ uẩn của Pháp niệm xứ trong cuộc đời

(Visited 47 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*