Nếp sống trung đạo của người con Phật | TT. Thích Tâm Minh giảng pháp Sáng Chủ nhật

nep-song-trung-dao-nguoi-pt

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Minh với đề tài Nếp sống trung đạo của người con Phật

(Visited 80 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*