T. Tâm Hạnh – Nhớ ơn và biết ơn

Thien vien Van Hanh

Bài giảng của Thầy Thích Tâm Hạnh trong mùa Vu Lan 2016 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, 14/8/2016 giảng  về truyền thống nhớ ơn và báo ơn trong cuộc sống cũng như trong kinh điển và trong cuộc đời đức Phật…

(Visited 101 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*