Sắc Thọ Uẩn trong cuộc sống|Hướng Dẫn Thiền

Sac-tho-uan-doi-song

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật, Trong phần hướng dẫn thiền, TT Thích Tâm Hạnh nói về Sắc Thọ Uẩn trong cuộc sống

(Visited 32 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*