T. Tâm Minh | Hạnh Phúc An Lạc của Tâm Hướng Thượng

Hanh-Phuc-An-Lac

Giảng Pháp Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh T. Tâm Minh giảng Lời Phật dạy về sự tu tập Tâm hướng thượng để có được hạnh phúc an lạc

(Visited 128 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*