Hanh Bo Thi

Giới Định Tuệ trong Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây | HT. Thích Minh Châu Viện Chủ khai sáng TV Vạn Hạnh

August 30, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Kỷ niệm 7 năm Đại Trưởng Lão HT Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh viên tịch (2012-2019) Thư Viện VHPG trân trọng phổ […]

Loi-cay-se-ton-tai

029 Đại kinh Ví Dụ Lõi Cây | HT. Thích Minh Châu Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh

August 17, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Ngày 16 và 17 nhân Kỷ niệm 7 năm Đại Trưởng Lão HT Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh viên tịch (2012-2019) Thư […]

Kinh-Thua-Tu-Phap

003 Kinh Thừa Tự Pháp | Trung Bộ Kinh | HT. Thích Minh Châu

Sưu tầm và phổ biến lại những bài giảng pháp của cố Đại Lão HT. Thích Minh Châu đã từng giảng tại Thiền Viện Vạn […]

Duy-tue-thi-nghiep

001 Kinh Pháp Môn Căn Bản |Trung Bộ Kinh | HT. Thích Minh Châu

Sưu tầm lại những bài giảng pháp của Cố Đại Lão HT. Thích Minh Châu đã từng giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh Các bài […]