TangChiBoKinh

Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 4 Pháp| Phẩm Thắng Trí | Kinh 253| TT. Thích Tâm Hạnh| Thiền Viện Vạn Hạnh

March 16, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Tiếp tục với Chương 4 Pháp, […]

TangChikinh251

Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 4 Pháp| Phẩm Thắng Trí | Kinh 251-252| TT. Thích Tâm Hạnh

February 28, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 4 Pháp, Phẩm Thắng Trí, […]

TTamHanh-Kinh246

Tăng Chi Bộ Kinh|Chương 4 Pháp| Kinh246 -250|TT. Thích Tâm Hạnh

February 21, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy hàng tuần từ 2g-4g TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Đang trong Chương 4 Pháp, […]

TTamHanh1502

Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Kinh 243 Lợi ích học tập| TT. Thích Tâm Hạnh

February 17, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh Mùng 5 Tết, TT. Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng Tăng Chi Bộ Kinh , Chương 4 Pháp, Phẩm Sợ Hãi […]

Tang Chi bo kinh223

Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Diệu hạnh | TT. Thích Tâm Hạnh

January 3, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Tăng Chi bộ kinh vào thứ Bảy hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng Chương 4 Pháp, […]

Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt | TT. Thích Tâm Chơn

December 7, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh ngày Bát Quan Trai đầu tháng 11 Âm Lịch TT. Thích Tâm Chơn giảng bài kinh Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt. […]

Batchanhdao

Bát Chánh Đạo trong tu tập | Tăng Chi Bộ Kinh | Thích Tâm Hạnh

September 3, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Chiều thứ bảy Thiền Viện Vạn Hạnh, TT Thích Tâm Hạnh giảng thêm chi tiết về Bát Chánh Đạo trong bài kinh 206 Con đường mười ngành […]

chanh-tri-kien

Chánh Tri Kiến | Tăng Chi Bộ Kinh | Thích Tâm Hạnh

August 21, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh Chiều thứ Bảy TT. Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 4 Pháp Phẩm XXI Bậc Chân […]

Triet-Ly-Phap

Triết lý về Pháp trong Đạo Phật | Thích Tâm Hạnh

August 11, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp Sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh TT Thích Tâm Hạnh giảng về Triết lý về Pháp trong Đạo Phật với phần […]

kinh-199 ái luyến ái

Kinh 199 Ái – Kinh 200 Luyến ái | Tăng Chi Bô Kinh | Thích Tâm Hạnh

August 1, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Tăng Chi Bộ Kinh do TT Thích Tâm Hạnh giảng vào mỗi chiều Thứ Bảy tại Thiền Viện Van Hạnh Kinh 199 Ái Kinh 200 […]