T-Nguyen-Dinh-5-dac-tinh

5 đặc tính của giáo pháp| Thầy Thích Nguyên Định| Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

November 27, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, Thầy Nguyên Định giảng về 5 […]

cho-voi-tin

Tiếp thu có chọn lọc| TT. Thích Tâm Đức giảng pháp sáng chủ Nhật Thiền Viện Vạn hạnh

November 13, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, TT. Thích Tâm Đức đã giảng […]

Loi-cay-se-ton-tai

029 Đại kinh Ví Dụ Lõi Cây | HT. Thích Minh Châu Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh

August 17, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Ngày 16 và 17 nhân Kỷ niệm 7 năm Đại Trưởng Lão HT Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh viên tịch (2012-2019) Thư […]

Kinh-Thua-Tu-Phap

003 Kinh Thừa Tự Pháp | Trung Bộ Kinh | HT. Thích Minh Châu

Sưu tầm và phổ biến lại những bài giảng pháp của cố Đại Lão HT. Thích Minh Châu đã từng giảng tại Thiền Viện Vạn […]

thienvien

Nhất Thiết Lậu Hoặc

July 31, 2015 Hi Hill 0

TT Thích Viên Trí giảng bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc (Phương pháp đoạn trừ phiền nảo), một bài kinh quan trọng trong Trung Bộ […]