ang Chi Bộ Kinh-157-158

Tăng Chi Bộ Kinh 157 Ác pháp|158 Sợ hãi

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , TT. Thích Tam Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào […]

TangChi-kinh-155

Tăng Chi Bộ Kinh 155-156 Diệu pháp hỗn loạn|

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại […]

Tang-chi-kinh-151 154

Tăng Chi Bộ Kinh 151-154|Phẩm Diệu Pháp|Chương 5 Pháp|TT. Thích Tâm Hạnh

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại […]

Tang Chi Bo Kinh

Tăng Chi Bô Kinh 145 Con đường đến địa ngục|Phẩm Tikandaki|Chương 5 Pháp| TT. Thích Tâm Hạnh

Tiếp theo Kinh 144 Tại rừng Tikandaki là kinh 145 Con đường đến địa ngục cùng trong Phẩm Tikandaki Chương 5 pháp Tăng Chi Bộ […]

Tang-Chi-Bo-Kinh-144

Kinh 144 tại rừng TIKANDAKI|Chương 5 Pháp Tăng Chi Bộ Kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

Buổi giảng Tăng Chi Bộ Kinh do TT. Thích Tâm Hạnh giảng Chiều Thứ Bảy hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh đã bắt đầu […]

TTam Hanh Kinh 143

Tăng Chi Bộ Kinh 141-143 | Chương 5 Pháp – Phẩm XV TIKANDAKI | TT. Thích Tâm Hạnh

Bài giảng của TT. Thích Tâm Hạnh trước khi Thiền Viện Vạn Hạnh tạm ngưng các buổi giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy […]

TTamHanh-kinh-140

Tăng Chi Bộ Kinh 138 -140 | Chương 5 Pháp, Phẩm XIV Vua | TT. Thích Tâm Hạnh

March 20, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại […]

TangChi136

Tăng Chi Bộ Kinh 136-137| Phẩm XIV VUA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

March 15, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm XIV Vua […]

TamHanh-tangchi-134135

Tăng Chi Bộ Kinh 134-135 | Phẩm XIV VUA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm XIV Vua […]

TTamHanh

Tăng Chi Bộ Kinh 131-133 | Phẩm XIV VUA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

February 28, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Bắt đầu Phẩm XIV Vua Chương […]