TThien-Ngo

Xây dựng đời sống an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại | Thầy Thích Thiền Ngộ| Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

November 6, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, Thầy Thích Thiền Ngộ giảng đề […]

Tho-Niem-Xu-trong-thien

Thọ niệm xứ trong Thiền Tứ Niệm Xứ | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

November 5, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật , trong thời khóa Hướng dẫn thiền hàng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng về đề tài […]

TPhuoc-Dat--Sam-hoi

Phương thức Sám hối Thiền phái Trúc Lâm đời Trần| TT. Thích Phước Đạt Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

October 30, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, nhân thời khóa Bát Quan Trai […]

thienvien Van Hanh

Lời dạy của Đức Phật về Ý nghĩa được sinh ra làm người | TT. Thích Tâm Minh| Thiền Viện Vạn Hạnh

October 24, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Tâm Minh đã giảng […]

ThanHanhNiem

Lợi ích tu tập Thân Hành Niệm| TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

October 16, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, trong thời khóa Hướng dẫn thiền, TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng về Lợi ích của […]

PP-tu-tap-hang-ngay

Phương pháp tu tập hằng ngày | TT. Thích Giác Giới giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh

October 11, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, TT. Thích Giác Giới đã giảng […]

Tang chi bo Kinh-7172

Tăng Chi Bộ Kinh 71 72 Tâm giải thoát quả|Phẩm VIII Chiến sĩ |Chương 5 Pháp|TT. Thích Tâm Hạnh

October 9, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Bắt đầu Phẩm […]

Tang Chi -kinh-

Tăng Chi Bộ Kinh 69 70 Nhàm chán|Phẩm VII Tưởng |Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

October 6, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 7: Tưởng […]

Tam-Hanh-Tang-chi-kinh68

Tăng chi kinh 65 66 67 68| Phẩm VII Tưởng Chương 5 pháp TT. Thích Tâm Hạnh

September 28, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 7: Tưởng […]

HD-Thien-ThanHanhNiem

Thân Hành Niệm trong Thiền Tứ Niệm Xứ| TT. Thích Tâm Hạnh Hướng dẫn Thiền

September 26, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần , TT. Thích Tâm Hạnh trong loạt bài về Thiền Tứ Niệm Xứ […]