Tăng Chi Bộ Kinh 177-179 | Phẩm XVIII Người Cư Sĩ | Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh giảng

TangChi-bo kinh 177

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Phẩm XVIII Người Cư Sĩ | Chương 5 Pháp
Kinh 177- Người buôn bán : Nói về 5 nghề buôn bán người cư sĩ không nên làm
Kinh 178 -Các Vua: Vai trò của người cầm quyền và 5 giới
Kinh 179 – Gia Chủ: Đức Phật nói về lợi ích của việc giữ 5 giới

(Visited 50 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*