Tăng Chi Bộ Kinh 191-192 | Phẩm XX Bà La Môn Chương 5 Pháp| TT. Thích Tâm Hạnh

TangChi bo kinh 191

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Chương 5 Pháp| Phẩm XX Bà La Môn
Kinh 191- Ví dụ con chó
Kinh 192- Bà La Môn DONA
Nói về các hành động không thích hợp của các vị Bà La Môn

(Visited 53 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*