Tăng Chi Bộ Kinh 225-230 | Phẩm XXIII Du Hành Dài- Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-kinh

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm XXIII Du Hành Dài- Chương 5 Pháp
Kinh 226 Viếng thăm gia đình
Kinh 227 Tài sản
Kinh 228 Bữa ăn
Kinh 229 Rắn đen (1)
Kinh 230 Rắn đen (2)

(Visited 35 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*