Tăng Chi Bộ Kinh 236-240 | Phẩm XXIV Trú tại chỗ Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

Tangchi-kinh-240

Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm XXIV Trú tại chổ Chương 5 Pháp |
Kinh 236 Không tán thán tương xứng
Kinh 237 Xan Tham (1)
Kinh 238 Xan Tham (2)
Kinh 239 Xan Tham (3)
Kinh 240 Xan Tham (4)

(Visited 52 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*