Thân Hành Niệm trong Thiền Tứ Niệm Xứ| TT. Thích Tâm Hạnh Hướng dẫn Thiền

HD-Thien-ThanHanhNiem

Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần , TT. Thích Tâm Hạnh trong loạt bài về Thiền Tứ Niệm Xứ diễn giải thêm về Thân Hành Niệm

(Visited 47 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*