Thích Tâm Hạnh | Kinh 185 Các sự thật Bà La Môn | Tăng Chi Bộ kinh |

TangChikinh185

Chiều thứ Bảy Thiền Viện Vạn Hạnh thầy Thích Tâm Hạnh giảng tiếp Kinh 185 Các sự thật Bà La Môn trong Tăng Chi Bộ kinh

(Visited 124 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*